21.05.201918:45
Tartu Kivilinna Kool (Foto: Gertrud Alatare)

Selgusid märtsis välja kuulutatud Swedbanki noorte liikumis- ning spordiprogrammide taotlusvooru võitjad. 25 000-eurone toetus läheb jagamisele viie võitja vahel: Eesti Võrkpalli Liit, Elamussport MTÜ, Rapla Korvpallikool MTÜ, Sõru Merekooli Selts, TegevusTe OÜ ja Spordiklubi Barra.

Juba neljandat aastat on olnud võimalik taotleda Swedbankilt rahastust noorte liikumis- ning spordiprogrammide elluviimiseks. Rahastusele olid oodatud kandideerima Eesti laste ning noorte liikumisharjumuste ja spordi edendamisega tegelevad organisatsioonid ja nende juba toimivad või uued programmid ja algatused. Toetust võis taotleda konkreetsele programmile täies mahus või osaliselt, või suurema eelarvega tegevuse mingile osale.

Swedbank lõi noortespordi toetusfondi 2016. aasta kevadel. Sel aastal saadeti ligi 30 toetustaotlust, mille vahel valis Swedbanki töötajatest koosnev žürii välja viis võitjat: Eesti Võrkpalli Liit, Elamussport MTÜ, Rapla Korvpallikool MTÜ, Sõru Merekooli Selts, TegevusTe OÜ ja Spordiklubi Barra. Võitjate vahel läheb jagamisele 25 000 eurot.

Žürii tegi oma otsuse lähtudes projektide mõjust ühiskonnale – eelistatud olid algatused, kuhu on planeeritud kaasata võimalikult palju lapsi ja noori ning erilist tähelepanu pöörati ka algatustele, mis toimuksid väljaspool suurlinnu.

Eesti Võrkpalli Liidu toetus läheb noortespordi projektile Swedbank Pallilahing, mis on 1.-3. klassi lastele mõeldud lõbus pallimäng. Alaliidu peasekretäri Helen Veermäe sõnul oleks ilma Swedbanki toetuseta raske Pallilahingu sarja aastast aastasse jätkata. "Hindame Swedbanki toetust väga kõrgelt, eriti oluline on, et nad on meie projekti pikaajaliselt panustanud. Väga hea meel on teha koostööd ettevõttega, kes usub, et sport ja just eriti noortesport väärivad toetust," ütles Veermäe.

Swedbank Pallilahingu maakondlikel võistlustel osales sel aastal ligi 1500 last 145 võistkonnast, finaaletapil tegi kaasa üle 400 lapse.

Kommenteeri uudist

Swedbank jätkab Eesti Võrkpalli Liidu noorteprojekti Swedbank Pallilahing toetamist