Pildid / - - - Tallinna_Spordi-_ja_Noorsooamet_logo_RGB

Tallinna Spordiliit koostöös Eesti Võrkpalli Liiduga viib sarnaselt eelmistele hooaegadele läbi Tallinna 2019. aasta meistrivõistlusi. 

TALLINNA 2019.a. MEISTRIVÕISTLUSED VÕRKPALLIS

ÜLDJUHEND

1. EESMÄRK
Tallinna Meistrivõistluste eesmärkideks on Tallinna parimate võrkpalli mees- ja naiskondade välja selgitamine, võrkpalliharrastajatele võistlusväljundi pakkumine ning võrkpalli populariseerimine.

2. AEG JA KOHT
Meistrivõistlused toimuvad ajavahemikus jaanuar kuni mai 2019. Kohamängude asukoht/saal selgub märtsi kuus.

3. LÄBIVIIMISE EEST VASTUTAV(AD) ISIK(UD) JA KONTAKT(ID)
Meistrivõistluste läbiviimise eest vastutab Tallinna Spordiliit ja Eesti Võrkpalli Liidu projektijuht Robin Ristmäe robin@volley.ee, mob: 5529135

4. OSAVÕTJAD
Osaleda tohivad Tallinnas tegutsevad klubid ja võistkonnad. Klubi/võistkonna kodusaal, kus peetakse meistrivõistluste kodumängud, peab asuma Tallinnas, või Tallinnaga piirnevas omavalitsusüksuses.
Võistkonna suuruseks on kuni 12 mängijat (Auhinnalisi kohti finaalturniiril on 12 mängijat ja 1 treener). Küll aga nimekirja võib lisada kuni 16 mängijat ja treener)
Võistkonna liikmeid võib vahetada kuni alagrupi mängude lõpuni.
Üks mängija tohib osaleda Tallinna meistrivõistlustel ainult ühe võistkonna koosseisus. 
Igal võistlejal peab olema võistlustel kaasas isikut tõendav dokument, mis kohustatakse vajaduse korral esitama võistluse korraldajale, või mängu kohtunikule kohapeal.

5. VÕISTLUSKATEGOORIAD
Meistrivõistlused peetakse meeste ja naiste arvestuses.

6. AUTASUSTAMINE
Meistrivõistluste võitjatele omistatakse Tallinna 2019. aasta meistri tiitel. Esikoha saanud võistkonda autasustatakse karikaga, kõik võistkonna liikmeid (12 mängijat ning treener) diplomite ning medalitega. Meistrivõistlustel teise ja kolmanda koha saanud võistkonna liikmeid (12 mängijat ning treener) autasustatakse diplomite ning medalitega.

7. REGISTREERIMINE
Meistrivõistlustel osavõtuks saab registreeruda kuni 27. jaanuar 2019
Registreerumiseks täidetakse registreerumisvorm ning tasutakse osavõtumaks:
1) 75.- (seitsekümmend viis) EUROT võistkonna kohta 
2) Tallinna Spordiliit arveldusarvele Swedbankis EE762200221026695605
3) SELGITUSEKS: "VÕISTKONNA NIMI NAISED/MEHED" ja "Tallinna Meistrivõistlused 2019"
REGISTREERI SIIN!

Võistkond loetakse registreerunuks peale osavõtutasu laekumist ning elektroonilise registreerumislehe täitmist.

8. MAJANDAMINE
Meistrivõistlustel osalemise kulud kannavad osavõtvad võistkonnad. Iga osavõttev võistkond peab tagama kodumängude pidamiseks saali, kindlustama ja tasustama mängu sekretäri ning esimese kohtuniku. Teise kohtuniku kindlustab ja tasustab mängule külalisvõistkond. Vastastikkusel kokkuleppel võib mängida ka ühe kohtunikuga.

9. VÕISTLUSTE SÜSTEEM
Mängitakse rahvusvaheliste võrkpallimääruste järgi. Täpne võistluste süsteem ja ajakava kinnitatakse peale osalejate registreerumist.

10. KOHTUNIKUD
Kohustuslik on kasutada vähemalt C- kategooria litsentsiga kohtunikke. 
C ja D litsentsidega kohtunike nimekirja leiad SIIT. A ja B litsentsidega kohtunike nimekirja leiad SIIT. 
Mängu protokollimiseks kasutatakse lihtsustatud protokolli ning seetõttu ei pea mängu sekretär omama litsentsi - PROTOKOLL
Mängu alustamisega tunnustavad mõlemad võistkonnad automaatselt antud mängu kohtuniku(e) pädevust.

11. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Võimalikud protestid võistluste läbiviimise ja korraldamise kohta tuleb esitada kolme päeva jooksul pärast võistluste (mängu) lõppu kirjalikult võistluste korraldajatele. Protesti esitamise korral tuleb tasuda protestilõiv 50 (viiskümmend) EUROT Tallinna Spordiliidu arveldusarvele Swedbankis EE762200221026695605. Protesti rahuldamata jätmise puhul protestilõivu ei tagastata.

12. ÜLDIST
Mängude tulemused tuleb 3 päeva jooksul teatada e-postil: robin@volley.ee . Skännitud või pildistatud protokoll lisana kaasa!
Korraldajad ei kanna vastutust mängus osalevate võistlejate tervisliku seisundi ja tekkida võivate vigastuste eest. Soovitav on läbida arstlik kontroll!
Juhendis määratlemata küsimused lahendab Tallinna Spordiliit.

2019 Tallinna Meistrid selguvad 11.mail 2019.
3.-4 koha kohtumised algusega kell 12:00
1.-2 koha kohtumised algusega kell 14:00
(Soojenduste algus 11:00)

Küsimuste korral abistab Robin Ristmäe, robin@volley.ee, tel 5529135

Tere tulemast osalema Tallinna meistrivõistlustele!